REGULAMIN

TRZECIEJ EDYCJI

OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI EDUKACYJNEJ

„DZIECI UCZĄ RODZICÓW”

 

 § 1. Organizator

 1. Organizatorem Akcji jest Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814) z siedzibą w Zawierciu przy ul. Zaparkowej 23, zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem.
 1. Informacji na temat akcji udzielane są pod numerem telefonu 881 331 776, e-mail: edu@crl.org.pl. Informacje udzielane są również w biurze organizatora:   Zaparkowa 23 w Zawierciu, w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.

 

§ 2. Cele akcji

 1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych
 2. Wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy
 3. Zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji.

 

§ 3. Uczestnicy akcji

 1. Uczestnikami akcji mogą zostać wszystkie placówki przedszkolne oraz klasy 1-3 szkół podstawowych, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które zgłoszą chęć udziału w akcji.
 2. Zgłoszenie do udziału w akcji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie: www.edu.crl.org.pl
 3. Do udziału w akcji można się zgłaszać przed jej rozpoczęciem, w trakcie jej trwania aż do 7 dni przed ostatnią lekcją przewidzianą w ramach akcji.
 4. Udział w akcji jest darmowy.
 5. Osoba zgłaszająca placówkę do wzięcia udziału w akcji oświadcza, że dyrekcja placówki została poinformowana o tym fakcie.

 

§ 4. Harmonogram akcji

 

 1. Termin realizacji akcji to rok szkolny 2021/2022
 2. Zgłoszenia do udziału w akcji przyjmowane są od chwili ogłoszenia przez organizatora i trwają przez cały czas trwania akcji
 3. Każda zgłoszona placówka cyklicznie – co miesiąc będzie otrzymywać materiały dydaktyczne (konspekt, prezentację multimedialną) oraz zadanie do wykonania przez dzieci podczas lekcji przewidzianej na dany miesiąc
 4. Materiały do pobrania będą dostępne na platformie www.edu.crl.org.pl
 5. Materiały będą dostępne minimum tydzień przed planowanym terminem lekcji
 6. Każda lekcja w ramach akcji “Dzieci uczą rodziców” musi się odbyć w dniu wskazanym przez organizatora
 7. Organizator pozostawia placówkom dowolność w kwestii wyboru godziny przeprowadzenia lekcji.
 8. Organizator zachęca, by w trakcie lekcji robić zdjęcia, które w sposób dowolny można zamieszczać na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.
 9. Organizator zachęca, by wykonane zdjęcia przesłać drogą elektroniczną do organizatora, w celu utworzenia galerii podsumowującej daną lekcję
 10. Wszystkie wpisy w mediach społecznościowych dotyczące akcji “Dzieci uczą rodziców” należy oznaczać hasztagiem #DzieciUcząRodziców
 11. Organizator wyraża zgodę na oznaczanie profilu Centrum Rozwoju Lokalnego we wpisach w mediach społecznościowych

 

§ 5. Zasady udziału w akcji

 

Wszystkie potrzebne dokumenty (regulamin, formularz zgłoszeniowy) do akcji “Dzieci uczą rodziców” dostępne są na platformie rejestracyjnej: www.edu.crl.org.pl

 

 1. Rejestracja do udziału w akcji odbywa się poprzez wyrażenie przez placówkę woli udziału za pośrednictwem formularza rejestracyjnego
 2. Każda zgłoszona placówka po dokonaniu rejestracji otrzyma drogą elektroniczną materiały dotyczące akcji “Dzieci uczą rodziców” – informacje o przebiegu akcji, wytyczne.
 3. Po dokonaniu rejestracji na platformie edu.crl.org.pl będzie możliwość pobrania materiałów do pierwszej lekcji. Materiały do lekcji kolejnych będą dodawane cyklicznie co miesiąc. Jednak nie później niż tydzień przed planowanym terminem kolejnej akcji.
 4. O wszelkich zmianach w harmonogramie akcji, które mogą pojawić się w trakcie trwania akcji, Organizator będzie informował drogą elektroniczną.

 

§ 6. Podsumowanie akcji

 1. Po zakończeniu akcji zostanie opublikowany zbiorczy raport podsumowujący akcję, zawierający dane statystyczne.
 2. Każda placówka biorąca udział w akcji otrzyma dyplom wraz z podziękowaniami za udział.

 

§ 7. Organizacja Akcji

 1. Placówka chcąca wziąć udział w akcji jest zobowiązana do wypełnienia formularza na stronie: edu.crl.org.pl.
 2. Wypełnienie i przesłanie formularza jest różnoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zapisem RODO.
 3. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1, mogą być składana przez cały okres trwania akcji “Dzieci uczą rodziców”
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzania akcji

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do akcji oznacza akceptację regulaminu, zapisów RODO oraz wyrażenie zgody uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z akcją.
 1. Placówki uczestniczące w akcji wyrażają zgodę na publikację nadesłanych materiałów (zdjęcia, krótki film itp.). Materiały zostaną opublikowane in. na  stronach internetowych Organizatora,
 2. Organizator wyraża zgodę na wykorzystywanie własnego logo placówkom, które przystąpiły do akcji poprzez publikację zebrany materiałów podczas trwania akcji na własnych stronach internetowych na potrzeby promocji całej akcji.

 

Polityka prywatności (kliknij, aby zobaczyć)